Natacha_Steiner_Valery

Valery

2012

Acrylic on MDF

81×35,5x3cm